image_1 image_2 image_3 image_4 image_5 image_6 image_7 image_8 image_9 image_10 image_11 image_12
logo darujme
O nás |Ochrana soukromí |Ke stažení |Partneři a dárci |Akce |Náhradní plnění |Archív aktualit |Fotogalerie

RADOST – sociálně terapeutická dílna - Nabídka služeb

 

1. Nárokové služby:

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Jedná se o slovní doprovod, slovní nácvik, případnou dopomoc. Pracovník nedopomáhá nikdy, když ví, že uživatel tuto činnost zvládne sám – nelze uživatele zneschopňovat.

 • Stříhání nehtů – ukázka, slovní instrukce, přidržení, nakrokování.
 • Úprava oděvu – upozornění klienta, aby se šel upravit – šatna, zrcadlo.
 • Ušpiněná tvář – upozornění klienta – šatna, zrcadlo.
 • Menstruace – na vyžádání klienta doprovod na WC, slovní doprovod, dopomoc.
 • Sprcha – slovní doprovod, instrukce z prostoru před sprchou. V případě této činnosti přímo v IP si uživatel nosí své pomůcky. V krizových situacích jsou mu poskytnuty charitní pomůcky. Pracovníci nemají k dispozici speciální oděv. WC – krizová situace, zažívací problémy – dopomoc pracovníka, volání opatrovníkovi. Pokud není opatrovník schopen se dostavit, měl by uživatel využít svého převlečení (pracovní x civilní), pokud nemá, je mu zajištěno charitní cestou (např.: wellness).
 • Holení – možnost pozvat odborníka (uživatel zaplatí sám).
 • Dentální hygiena – možnost pozvat odborníka (uživatel zaplatí sám).
 • V případě, že si uživatel neví s některými činnostmi rady, např.: zapnutí zipu, dopomůže pracovník. Činnosti, u nichž si pracovník netroufá poskytnout pomoc nebo se na konkrétní činnost necítí, řeší v týmu. Společně je nalezeno řešení.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Dodavatel Jídelna Apetit dováží obědy v termonosičích denně mezi 11:30 – 12:30 hod.
 • V případě jakéhokoli omezení uživatele ve stravování, je pracovník informován uživatelem nebo opatrovníkem (dieta, racionální výživa). Povinností střediska je zajistit vhodného, třeba i dalšího dodavatele stravy, který splňuje požadavky uživatele. Je vždy nutné a důležité hledat jiná možná adekvátní řešení.
 • Uživatelé, kteří pobírají obědy z jídelna Apetit, si mohou vybrat na každý den ze dvou polévek a tří hlavních jídel (viz S3 Příloha č. 5 MP pro dovoz a výdej obědů).
 • Pracovníci RSTD mohou na vyžádání dohlížet, doprovázet a dopomoci uživatelům při přípravě stravy. Jedná se o chystání obědů na talíře a případný ohřev. Někteří z uživatelů neumí zacházet s mikrovlnou troubou, pracovníci by je měli při této činnosti slovně doprovázet a vést uživatele k úplné samostatnosti v této činnosti.
 • Povinností pracovníka RSTD není být přítomen v kuchyni v době přípravy obědu, pokud si uživatel jeho přítomnost nevyžádá.
 • Nastane-li situace, kdy by uživatel přišel do dílny a neměl by objednán oběd nebo by došlo k pochybení smluvního dodavatele obědů a oběd by chyběl, je s uživatelem prokonzultována varianta zakoupení obědu z nedaleké restaurace Formanka. Pro zvolený oběd je pak vyslán pracovník/dobrovolník, nebo si pro něj uživatel v doprovodu pracovníka RSTD dojde sám.

 

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (návštěva kulturních akcí, odborné přednášky, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím)

 • Úkony jsou uživatelům přibližovány především pomocí názorných ukázek, slovního doprovodu a nácviku. Jedná se například o žehlení, úklid, obsluhu spotřebičů, vaření.
 • Obsluha spotřebičů je kvůli bezpečnosti uživatelů a bezpečnosti pracoviště probírána s uživateli v rámci aktivity Kruh pohody.
 • Sociální začleňování se dělí na kulturní, ekonomické a sociální. Jedná se o demonstraci života, jaký je pro společnost běžný (cukrárny, výlety, kulturní památky, placení v restauracích, placení za služby, fitness, apod.). Sociálním začleňováním máme na mysli i prezentaci střediska navenek směrem ke společnosti – např. během dne sociálních služeb, skrze media (tv, rozhlas, noviny), ale také profilem na facebookových stránkách – kdy se snažíme bojovat proti stigmatizaci lidí s mentálním postižením či duševní poruchou, tímto moderním a aktuálním způsobem. Je to jeden z nástrojů jak AKTUÁLNĚ informovat veřejnost o službě, kterou poskytujeme. Sdílíme
 • Informace o provozu, akcích a dalších činnostech našeho střediska. Facebook vnímáme jako skvělý prostředek pro šíření většího povědomí o sociálních službách.
 • Caviaterapie – kontakt s morčetem. Cílem u uživatelů s MP radost z kontaktu se zvířetem, procvičování jemné motoriky, přítomnost morčete pomáhá poměrně mnohem snadněji navázat kontakt s uživatelem, caviaterapie poskytuje rozptýlení
  a zahání špatnou náladu.

 

Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 • Vytváření a zdokonalování pracovních návyků probíhá formou režimu pracovního dne. Nahodile může nastat situace, kdy uživatel není schopen v průběhu pracovního dne pracovat, pracovník je povinen najít mu jinou aktivitu. V odpolední části dne záleží pouze na domluvě mezi uživatelem a pracovníkem RSTD, zda bude pracovat na pracovní činnosti zvolené v IP nebo jiné pracovní činnosti, nebo se bude věnovat jiné aktivitě (volnočasové), popřípadě odpočívat, relaxovat.

 • Mezi základní pracovní činnosti patří: práce na tkalcovském stavu, práce s látkou, šití drobných výrobků, práce s korálky, pletení košíků z pedigu/papírových ruliček, využití výtvarných technik různými způsoby, výroba rohožek, práce s keramikou apod.

Do pracovních dnů se rovněž promítají aktivity a akce, které pracovníci plánují
a uvádějí v Měsíčním plánu akcí. Krom těchto plánovaných akcí se mohou výjimečně konat i jiné akce a aktivity než pracovní činnosti.

 

2. Nenárokové služby:

Fakultativní služba: Canisterapie - kontakt se psem, pro uživatele s MP velmi významné při podněcování verbální a neverbální komunikace, rozvíjí u uživatelů orientaci v čase
a prostoru, dochází k nácviku koncentrace a paměti, podněcuje ke hře a k pohybu
a rozvíjí sociální cítění.

 

Aktuality střediska

aktuality

Poslechněte si Pavla Rychtu v pořadu Českého rozhlasu Koktejl

Vloženo: 17.09.2018 (Přečteno: 40x)

Pavla Rychtu, až do poloviny srpna služebně nejstaršího pracovníka Charity Opava, si pozvala do pořadu Českého rozhlasu Ostrava Koktejl redaktorka Iva Piskalová....


aktuality

Pusťte si krátký film o Charitě Opava!

Vloženo: 14.08.2018 (Přečteno: 391x)

Čtvrthodinový film o Charitě Opava pod názvem „Opavská inspirace“, který měl premiéru 11. srpna v TV NOE, je již k vidění na stránkách Charity Opava....


Naše akce

Fotosoutěž Můj svět Partnerství pro Charitu Opava Program Firma A++ Tříkrálová sbírka

Naši partneři

Náš eshop JV-ART.CZ

Kontakty

Charita Opava
RADOST – sociálně terapeutická dílna
Přemyslovců 26
747 07 Opava-Jaktař
tel.: 553 612 780
       553 612 788

mobil: 734 435 133
e-mail: radost@charitaopava.cz

Kontaktní osoba:
Lucie Lichá, DiS.

Mapa

Domovník

Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 1 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 2 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 3 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 4 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 5 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 6 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 7 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 8

Certifikace ISO

DNV GL

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher