image_1 image_2 image_3 image_4 image_5 image_6 image_7 image_8 image_9 image_10 image_11 image_12
logo darujme
O nás |Ochrana soukromí |Ke stažení |Partneři a dárci |Akce |Náhradní plnění |Archív aktualit |Fotogalerie

O nás

Poslání

Založení a vznik organizace

Základní údaje o organizaci

Předmět činnosti organizace

Organizační uspořádání

Rada Charity Opava

Kontakty na vybrané zaměstnance

Bankovní spojení

Odkazy

_____

Poslání

Profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce.

Zpět

_____

Založení a vznik organizace

Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást Charity České republiky je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.

Charita Opava byla zřízena dne 5.6.1991 dekretem arcibiskupa Arcidiecéze olomoucké č. CZ - 11/93 podle kánonu 114 Kodexu kanonického práva z r.1983 jako účelové zařízení Římskokatolické církve s delegovanou právní subjektivitou pod názvem Oblastní charita Opava. Dekretem biskupa nově vzniklé Ostravsko-opavské diecéze č.j. 7/97 byla zřízena 1.1.1997 Diecézní charita ostravsko-opavská, jejíž jednou ze základních složek se stala i Oblastní charita Opava. Změnou zřizovacího dekretu č.j. CZ - 11/93 ze dne 25. 1. 2001 byl změněn název z Oblastní charity Opava na Charitu Opava.

 

Zpět

 

  _____

Základní údaje o organizaci

Název organizace: Charita Opava
Sídlo: Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař
IČ: 43 96 45 91
DIČ: CZ 43 96 45 91
Registrace: organizace je registrována v Rejstříku evidovaných právnických osob pod číslem 8/1-08-717/1996 k datu 30.10.1996
Právní postavení: církevní právnická osoba
Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské
Statutární zástupce: Jan Hanuš, ředitel

 

 

 

 

 

 

Zpět

_____

Předmět činnosti organizace

Předmět činnosti je uveden v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR a ve stanovách DCHOO.

Předmětem činnosti Charity Opava je:

 • Hlavní činnost:
  • zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, ústavů, zdravotnických zařízení, sociálních služeb, služeb zaměřených na podporu rodiny a jiných služeb či zařízení
  • pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí
  • služby zaměstnanosti
  • vzdělávání
 • Vedlejší činnost:
  • podnikatelské aktivity zřízené výhradně za účelem podpory neziskové charitativní činnosti.

Charita Opava má zaregistrováno 10 sociálních služeb, nestátní zdravotnické zařízení a řadu živnostenských oprávnění.

Zpět

_____

Řízení organizace

Hospodaření organizace se řídí platnými právními předpisy. Charita Opava svou činnost financuje vícezdrojově a to především příspěvky státu, krajů a obcí, dary, granty, příjmy z vlastní činnosti.

Organizace je řízena ředitelem jako statutárním orgánem.

Vrcholové vedení organizace tvoří ředitel. Vedení organizace sestává z vrcholového vedení, managerů sekcí a představitele managementu jakosti a EMS.

Jménem organizace jedná ředitel CHO. Jménem organizace podepisuje ředitel. Rozsah podpisového práva ředitele je vymezen ve stanovách Diecézní charity ostravsko-opavské.

Kromě statutárního orgánu mohou určité právní úkony a podepisování za organizaci činit i jiné osoby v zaměstnaneckém poměru, které jsou k tomu pověřené Vnitřní dokumentací organizace.

 

Zpět

 

 _____

Organizační uspořádání 

Zpět

_____

Rada Charity Opava

Působnost rady, jako poradního orgánu ředitele, je vymezena ve stanovách Diecézní charity ostravsko-opavské a jednacím řádem rady farní a oblastní charity.

Členové rady Charity Opava:

Předseda:
Mgr. Ivo Mludek, mludek@centrum.cz

Členové:
Ing. Jan Petkov - místopředseda
Mgr. Lucie Dosbabová

 

Zpět

_____

Kontakty na vybrané zaměstnance

Ředitel Jan Hanuš, tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
 
Zástupce ředitele Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
 
Manager Sekce chráněného zaměstnání Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
 
Manager Sekce sociální pomoci Mgr. Lucie Vehovská, tel.: 553 616 437, vehovska@charitaopava.cz
 
Manager Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení Bc. Petra Thiemlová, DiS., tel: 553 764 084, thiemlova@charitaopava.cz
 
Manager Sekce sociálních služeb 

Pavlína Králová, DiS., tel.: 553 612 780, kralova@charitaopava.cz
 

Manager Sekce provozu, ekonomiky a personalistiky Jan Hanuš, tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
 
Ekonomka Marie Zezulková, tel.: 553 612 780, zezulkova@charitaopava.cz
 
Vedoucí personálního úseku Eva Pospěchová, tel.: 553 612 780, personalni@charitaopava.cz
 
Vedoucí úseku IT Pavel Kosak, tel.: 553 612 780, kosak@charitaopava.cz
 
PMJ Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
 
Odpadový hospodář Ing. Tomáš Schaffartzik, tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz
 

Zpět

_____

Bankovní spojení:

Účet vedený u ČSOB, a. s., číslo: 154871941/0300
IBAN: CZ8603000000000154871941
Swift: CEKOCZPP
Variabilní symboly pro jednotlivé aktivity:

 • 01 – Činnost charity
 • 02 – Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách
 • 05 – Denní stacionář pro seniory
 • 08 – Humanitární pomoc
 • 09 – Křesťanská knihovna
 • 13 – Občanská poradna
 • 14 – Wellness centrum
 • 15 – Chráněné bydlení
 • 16 – Chráněná technická dílna
 • 17 – Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
 • 18 – Charitní pečovatelská služba (CHPS)
 • 19 – Tříkrálová sbírka
 • 20 – Charitní hospicová péče „Pokojný přístav“
 • 99 – MRAVENEČEK
 • 111 – Naděje – středisko krizové pomoci
 • 114 – Pomoc misiím
 • 413 – Chráněná dílna Vlaštovičky
 • 420 – Radost – sociálně terapeutická dílna
 • 430 – Chráněné dílny sv. Josefa
 • 971 – Neškola
 • 991 – Akce "Pomozte postiženým dětem" - Mraveneček

Daňové zvýhodnění dárců.

Zpět

_____

Odkazy

Adresář Charit

Diecézní charita ostravsko-opavská
http://www.dchoo.charita.cz/

Charita Bohumín
http://bohumin.charita.cz/

Charita Český Těšín
http://ceskytesin.charita.cz/

Charita Frenštát pod Radhoštěm
http://www.frenstat.caritas.cz/

Charita Frýdek – Místek
http://www.fm.charita.cz/

Charita Hlučín
http://www.charitahlucin.cz/

Charita Hodslavice
E-mail: hodslavice@caritas.cz

Charita Hrabyně
http://www.hrabyne.charita.cz/

Charita Javorník
http://www.javornik.charita.cz/

Charita Jablunkov
http://jablunkov.caritas.cz/

Charita Kopřivnice
http://www.charitakoprivnice.cz/

Charita Krnov
http://krnov.charita.cz/

Charita Nový Jičín
http://novyjicin.charita.cz/

Charita Odry
http://www.odry.charita.cz/

Charita Ostrava
http://www.ostrava.caritas.cz/

Charita Studénka
http://studenka.charita.cz/

Charita sv. Alexandra
http://charita-sv-alexandra.cz

Charita Třinec
http://www.charitatrinec.cz/

Naše akce

Fotosoutěž Můj svět Partnerství pro Charitu Opava Program Firma A++ Tříkrálová sbírka

Naši partneři

Náš eshop JV-ART.CZ

Kontakty

Charita Opava
Přemyslovců 26
747 07 Opava-Jaktař
tel.: (+420) 553 612 780
e-mail:
info@charitaopava.cz

IČ: 439 645 91
DIČ: CZ 439 645 91
číslo účtu: 154871941/0300
IBAN:CZ8603000000000154871941
Swift: CEKOCZPP
Datová schránka: h3w253v

Daňové zvýhodnění dárců

Mapa

Domovník

Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 1 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 2 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 3 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 4 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 5 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 6 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 7 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 8

Certifikace ISO

DNV GL

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher