image_1 image_2 image_3 image_4 image_5 image_6 image_7 image_8 image_9 image_10 image_11 image_12
logo darujme
O nás |Ochrana soukromí |Ke stažení |Partneři a dárci |Akce |Náhradní plnění |Archív aktualit |Fotogalerie

Dživas Jekhetane

 Financováno z programu PHARE Evropské unie

Mozaika - rozvoj výchovných a poradenských služeb zaměřených na romskou menšinu na Opavsku

Hlavní cíl:

  • přispět k integraci romské menšiny na Opavsku komplexní nabídkou zapojení do práce neziskových organizací, výchovnou prací s dětmi a posílením právního vědomí dospělých.

Projekt budou realizovat pracovníci spolupracujících organizací Charita Opava a Eurotopia Opava, mající dlouhodobé zkušenosti s romskými občany, kteří tvoří podstatnou část jejich klientely v projektech:

NEŠKOLA - mimoškolní a předškolní klub Charity Opava
OBČANSKÁ PORADNA Charity Opava - poskytování poradenství a podpory, zapojení Romů do poradenství
EUROTOPIA - volnočasové, prázdninové a doučovací akce, práce s dětmi na ulici a asistence ve škole

Hlavním cílem předkládaného projektu je dát romským dětem rovnou šanci při vstupu do školského systému. Při práci s rodiči dětí je naším cílem motivovat je pro spolupráci při přípravě dítěte na školu, získat jejich podporu. Naším cílem je také získat z řad opavských romských spoluobčanů další dobrovolné spolupracovníky, kteří by se podíleli na vytváření integračních programů pro děti. Projekt zároveň přispěje v rámci Občanské poradny ke zlepšení znalostí o právech a povinnostech Romů jako občanů města Opavy a České republiky. Potřebným budeme poskytovat službu sociální intervence.

Hlavní (globální) cíl naší partnerské organizace - vychází z její činnosti a asi nejlépe je možno vystihnout tento cíl již ze samotného jejího názvu "Eurotopia Opava". Tento název vznikl z řeckého "Euro " evropský a "topos " což znamená místo.

Eurotopia Opava si klade za své poslání pomáhat budovat místo společného soužití v regionu Opavska na demokratických a rovných evropských principech.

Cílem našich organizací je tedy spolupomáhat vytvářet společné místo k důstojnému životu v evropském kontextu a na rovných principech a pravidlech . Samozřejmě, že cílovou skupinou jsou ti, kteří tuto pomoc nejvíce potřebují, jsou schopní ji efektivně přijímat a v neposlední řadě ji přijímají s povděkem a aktivně.

Cíle projektu :
Tento projekt sleduje jako hlavní cíl vytvoření rovných příležitostí pro romské spoluobčany všech věkových kategorií.

  • Zvýžení vzdělanosti a pomoc při výchově romských dětí a mládeže a dětí handicapovaných.

Projekt zajišťuje na školách v regionu dodatečné vzdělávání a poradenství při výuce romských dětí a dětí handicapovaných s cílem zajistit jim stejnou možnost vzdělání jako dětem z majoritní skupiny a to prostřednictvím asistence. Také klub Neškola vznikl jako volnočasové zařízení pro romské děti ve věku 5-12 let s cílem nabídnout jim aktivity napomáhající lepší integraci romských dětí do školy, nyní se zaměřuje především na skupiny romských dětí předškolního věku s cílem vyrovnat jejich handicap při vstupu do školy.

  • Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit.

V rámci projektu bude vybudováno kontaktní místo pro mladší romské děti, ve věku 12-15 a kontaktní místo pro romskou mládež 15-18 let.

Cílem je, aby handicapované děti a mladí lidé získali cenné zkušenosti pro start do dalšího života. Současně nabízíme možnost a vhodnou příležitost, jak trávit volný čas zajímavým způsobem ve společnosti vrstevníků. Velmi důležitou složkou je sociální rehabilitace, naším cílem je podporovat atmosféru přátelství a porozumění.

  • Rozvoj a posílení našich vlastních organizačních kapacit, které se přímo vážou k cíli hlavnímu.

Cílem je rozšířit okruh spolupracovníků a dobrovolníků do projektu zapojených. Posílení povědomí o našich organizacích mezi romským etnikem. Chceme také profesionalizovat personální zajištění organizací a vybudovat odpovídající kancelářské zázemí.

  • Posílení právního vědomí Romů.

Cílem projektu je také vytvoření dobré spolupráce mezi romskou komunitou, nevládními neziskovými organizacemi a státní správou a územní samosprávou, jejímž výsledkem může být nalezení nových cest ke zlepšení soužití majority a minoritních skupin v městě Opavě a okolí.

Občanská poradna Opava klade důraz na aktivní účast Romů při řešení problémů, předpokladem je, že tento přístup přispěje ke zlepšení schopnosti využívat své možnosti a schopnosti k řešení a změně situace. Nabízí nový způsob účasti romského etnika na životě společnosti.

Kontakt:
Mgr. Iva Burianová
Charita Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava - Jaktař
tel. 553 612 780, 553 612 788
e-mail: pracovatspolu@charitaopava.cz
http: www.charitaopava.cz

Aktuality střediska

aktuality

Charita Opava vydala výroční zprávu za rok 2016

Vloženo: 28.07.2017 (Přečteno: 1049x)

Charita Opava vydala výroční zprávu za rok 2016....


aktuality

Zkušenosti projektu SEE LIGHT v brožuře

Vloženo: 20.07.2015 (Přečteno: 2036x)

Symbol majáku si dal do znaku evropský projekt SEE LIGHT, zaměřený na výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe či porovnání různých přístupů k sociálnímu podnikání v Anglii, D...


Naše akce

Fotosoutěž Můj svět Partnerství pro Charitu Opava Program Firma A++ Tříkrálová sbírka

Naši partneři

Náš eshop JV-ART.CZ

Kontakty

Charita Opava
Přemyslovců 26
747 07 Opava-Jaktař
tel.: (+420) 553 612 780
e-mail:
info@charitaopava.cz

IČ: 439 645 91
DIČ: CZ 439 645 91
číslo účtu: 154871941/0300
IBAN:CZ8603000000000154871941
Swift: CEKOCZPP
Datová schránka: h3w253v

Daňové zvýhodnění dárců

Mapa

Domovník

Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 1 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 2 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 3 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 4 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 5 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 6 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 7 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 8

Certifikace ISO

DNV GL

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher