image_1 image_2 image_3 image_4 image_5 image_6 image_7 image_8 image_9 image_10 image_11 image_12
logo darujme
O nás |Ochrana soukromí |Ke stažení |Partneři a dárci |Akce |Náhradní plnění |Archív aktualit |Fotogalerie

D-venkov 2

D-venkov 2 1 D-venkov 2 2 D-venkov 2 3

Projekt je podpořen z programu EU Phare 2002
- Podpora aktivního života seniorů

 Hodina týdně pro druhé - aneb senioři seniorům ...

One hour per week for the others - alias elderly to elderly people ...

Charita Opava v minulých měsících získala v 18 obcích v okolí Opavy, díky projektu D venkov I, ke spolupráci 51 dobrovolných spolupracovníků, s jejichž pomocí získala přehled o potřebách vesnických seniorů v oblasti sociálních služeb. Senioři začali více využívat charitních služeb a v několika obcích začali aktivně sami usilovat o drobná zlepšení ve své komunitě. Zároveň se ukázala potřeba stejným způsobem aktivizovat seniory v nejméně 7 dalších obcích a zajistit kromě pečovatelské, zdravotní domácí péče, masáží a poradenství také nové služby: sběr a praní prádla seniorům, rozvoz jídla, pomoc při vzniku a provozu místních klubů seniorů a tzv. adopci na blízko (respitní péči poskytovanou dobrovolníky v místě). Vzhledem k zájmu obecních úřadů zpracujeme ze svých zkušeností a informací dobrovolníků metodiku stacionáře, který poskytuje respitní služby rodinám pečujícím o nesoběstačné seniory. Předpokladem všech těchto aktivit je trvalá formace a podpora dobrovolníků ve vesnicích.

Cílem projektu je zabezpečit, aby senioři na vesnicích trvale dostávali ty služby Charity Opava, o které projevují zájem.

To znamená:

 1. Na počátku křehká síť dobrovolníků bude funkční a stabilní a rozšířená o 10 - 20 dobrovolníků do dalších cca 7 obcí. Dobrovolníci budou trvale formováni a budou zprostředkovávat informace, sami se zapojovat do aktivit pro staré lidi v obci: adopce na blízko, kluby seniorů aj. vybrali jsem tyto obce: Komárov, Milostovice, Branka u Opavy, Brumovice, Holasovice, Chválikovice, Jezdkovice, Mikolajice, Raduň, Uhlířov, Velké Heraldice, Vršovice. Projekt tedy poslouží starobním důchodcům žijícím v malých obcích do vzdálenosti 30km od Opavy.
 2. Charita Opava bude schopna trvale zabezpečovat a poskytovat venkovským seniorům sociální služby: domácí pečovatelskou a zdravotní péči, občanské poradenství, telefonickou krizovou intervenci, dopravu na duchovní cvičení. Charita bude nabízet i další služby jako masáže i v místě bydliště, rozvoz a praní prádla, rozvoz jídla.
 3. Charita Opava vytvoří metodiku práce v denním stacionáři pro seniory, který poskytuje respitní služby rodinám pečujícím o nemohoucí staré příbuzné a tuto metodiku poskytne obecním úřadům, které se o stacionář zajímají. Zájem o tyto služby nám potvrdila návštěva starostů a zástupců obecních úřadů v akci Toulavý autobus.
 4. Až 1000 seniorů na vesnicích bude během projektu osloveno, informováno, aktivizováno nebo se stanou příjemci služeb.
D-venkov 2 4 D-venkov 2 5 D-venkov 2 6

Aktivity, které během projektu realizujeme

 1. Vytvoření personálních podmínek projektu

  Personálně navázat na stávající projekt "Rozšíření charitních služeb pro seniory na Opavsku pomocí sítě dobrovolníků" ve funkci koordinátora projektu, který by rozšířil svoji činnost na další původně zamýšlený rozsah projektu. Jednalo by se o oslovení dalších až 1 000 seniorů v dalších 7 vesnicích formou barevných letáků s informacemi o charitních službách prostřednictvím dalších 10 - 20 dobrovolníků. Materiály pro dobrovolné spolupracovníky budou předány v tištěné podobě.
   
 2. Vytvoření provozních podmínek nově nabízených služeb projektu

  Pro zajištění dovážky obědů, odběru a praní prádla s respektováním hygienických požadavků je nutno zajistit tuto službu pro potřeby klientů prostřednictvím nákupu nového auta a základního vybavení pro praní prádla: tj. nákup 2 ks výkonných automatických praček se sušičkou, 1 mandl, žehličku, stoly, skříně a další. Provozní zajištění této služby si dále vyžádá úpravu elektroinstalace, osvětlení, vody a odpadů pronajaté plochy pro prádelnu. Dále je nutné provést základní interiérové vybavení pro sušičky, mandl a žehlení.

  Zajistit provozní podmínky masérských služeb ve spolupráci s obecními úřady. Jednalo by se především o pronájem vhodného prostoru v cílových vesnicích s odpovídajícím hygienickým minimem (teplá voda, umývadlo, vyhřátá místnost, atd.) a následného jeho vybavení dle možností stacionárními nebo přenosnými lehátky - nákup 2 ks lehátek.
   
 3. Spolupráce a jednání s obecními úřady, obvodními lékaři a faráři

  Tato fáze projektu bude probíhat ve třech krocích:
  • představení projektu a zjišťování podmínek a potřeb v obci
  • navázání spolupráce při vyhledávání vhodných dobrovolníků (doporučení vhodného občana)
  • jednání s obecním zastupitelstvem o výši finančního příspěvku resp. finanční podpory na poskytované služby místním občanům
    
 4. Zajištění informačních a pracovních materiálů pro dobrovolníky a veřejnost

  Pro dobrovolníky, OÚ a farní úřady bude zpracována přenosná složka s těmito materiály: podrobné informace o službách, adresář, smlouva o spolupráci, průkaz dobrovolníka, formulář výkazu práce a pokyny pro práci dobrovolníka.

  Dále budou připraveny informační materiály pro veřejnost. Tyto materiály budou obsahovat veškeré informace o poskytovaných charitních službách sociálního a zdravotního charakteru. Budou předávány osobně dobrovolníky lidem cílových skupin a ostatním zbývajícím domácnostem. Dále bude zpracován aktualizovaný dotazník.
   
 5. Rozšíření a posílení sítě dobrovolníků a zajištění jejich činnosti

  Tato aktivita bude probíhat v těchto krocích:
  • Oslovení potencionálních dobrovolníků
  • Uzavření dobrovolnických dohod
  • Proškolení potencionálních dobrovolníků
  • Průběžná koordinace práce dobrovolníků a vznik a podpora klubu seniorů
    
 6. Provedení dotazníkového průzkumu

  Provedení dotazníkového průzkumu bude probíhat ve čtyřech základních fázích a to:
  • ve spolupráci se sociologem bude připraven dotazník
  • seznámení dobrovolníků s obsahem dotazníku
  • proškolení dobrovolníků o způsobu provádění průzkumu
  • osobní návštěvy dobrovolníků u seniorů
  • vyhodnocení dotazníků sociologem
    
 7. Poskytování charitních služeb a jejích rozšiřování

  Zabezpečit námi nabízené služby týkajících se:
 8. Vytvoření metodiky stacionáře, který poskytuje respitní služby rodinám pečujícím o nesoběstačné seniory

  Na základě našich zkušeností a základě zájmu obecních úřadů o tuto problematiku vytvoříme metodiku stacionáře, který poskytuje respitní služby rodinám pečujícím o nesoběstačné seniory. Obsahem metodiky bude:

  Stručný obsah:
  1. prostorové podmínky (budova, druh a velikost místností ...) 
  2. materiálové vybavení (vybavení místností, různé druhy pomůcek ...)
  3. personální složení (počet, funkce, náplně práce, pracovní doba ...)
  4. finanční náročnost (náklady na provoz, co všechno se platí...)
  5. odborné činnosti
   • pečovatelské
   • zdravotnické
   • úklidové
  6. psychosociální rehabilitace a aktivizace
  7. administrativa (jaké informace, jaké formuláře, kdy a kdo vyplňuje)
  8. technicko - organizační činnosti
  9. jednání s různými lidmi (dobrovolník, praktikant, zájemci o služby ...)
  10. bezpečnostní oblast
  11. proces od přijímání zájemce až po ukončení poskytování služeb
    
 9. Řízení projektu, sledování plánovaných činností a hodnocení projektu

  Plánovité naplňování jednotlivých aktivit projektu s jejich následným vyhodnocením po stránce obsahové i účetní bude zajišťováno prostřednictvím řídícího týmu, který se bude scházet jednou měsíčně.

Zajímají Vás další podrobnosti? Uvažujete o svém zapojení do projektu?

Těšíme se na Vás!

Kontakt:
Mária Durkáčová
Přemyslovců 26
747 07 Opava-Jaktař
tel.: 553 612 780, 553 612 788
e-mail: durkacova@charitaopava.cz
http: www.charitaopava.cz

Aktuality střediska

aktuality

Charita Opava vydala výroční zprávu za rok 2016

Vloženo: 28.07.2017 (Přečteno: 1050x)

Charita Opava vydala výroční zprávu za rok 2016....


aktuality

Zkušenosti projektu SEE LIGHT v brožuře

Vloženo: 20.07.2015 (Přečteno: 2037x)

Symbol majáku si dal do znaku evropský projekt SEE LIGHT, zaměřený na výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe či porovnání různých přístupů k sociálnímu podnikání v Anglii, D...


Naše akce

Fotosoutěž Můj svět Partnerství pro Charitu Opava Program Firma A++ Tříkrálová sbírka

Naši partneři

Náš eshop JV-ART.CZ

Žirafa ( 249 )

Žirafa ( 249 )
cena: 160 Kč

Podsedák pr. 40 cm

Podsedák pr. 40 cm
cena: 249 Kč

Kontakty

Charita Opava
Přemyslovců 26
747 07 Opava-Jaktař
tel.: (+420) 553 612 780
e-mail:
info@charitaopava.cz

IČ: 439 645 91
DIČ: CZ 439 645 91
číslo účtu: 154871941/0300
IBAN:CZ8603000000000154871941
Swift: CEKOCZPP
Datová schránka: h3w253v

Daňové zvýhodnění dárců

Mapa

Domovník

Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 1 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 2 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 3 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 4 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 5 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 6 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 7 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 8

Certifikace ISO

DNV GL

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher