image_1 image_2 image_3 image_4 image_5 image_6 image_7 image_8 image_9 image_10 image_11 image_12
logo darujme
O nás |Ke stažení |Partneři a dárci |Akce |Náhradní plnění |Archív aktualit |Fotogalerie

Občanská poradna - Nouzové a havarijní situace

Vybrané nouzové a havarijní situace

1.     Požár na pracovišti

Vznikne – li požár v prostorách střediska Občanské poradny pak:

-          Pracovníci služby jsou povinni postupovat v souladu s poplachovou požární směrnicí takto:

·       Jde-li o vznikající požár malého rozsahu, uhasí jej dostupnými hasebními prostředky

·       V případě požáru většího rozsahu vyhlašuje požární poplach hlasitým voláním „Hoří“ a neprodleně nahlásí požár na linku 150 nebo 112

·       Zajišťuje evakuaci osob z prostor zasažených požárem nebo jím ohrožených

-          Zpozoruje-li požár klient služby či zájemce o službu:

·       Neprodleně o tom informuje pracovníka služby a postupuje podle jeho pokynů.

·    Pokud je pracovník zraněn nebo z jiného důvodu není schopen na situaci reagovat, postupuje obdobně jako zaměstnanec a v souladu s poplachovou požární směrnicí.

·       Opustí prostory střediska a přilehlé prostory a vyčká příjezdu Hasičského záchranného sboru

2.     Havárie instalací (voda, plyn, elektřina)

Pokud dojde k havárií instalací pak:

-        Pracovníci služby jsou povinni uzavřít příslušné instalace na hlavních uzávěrech. V případě poruch elektrické energie je pak povinen vypnout elektrickou energii v rámci pojistkové skříně daného střediska/patra či na hlavní pojistkové skříni.

-        Zajistit případnou opravu či nápravu škod, úklid ve spolupráci s vedoucím střediska

-        V případě, že je přítomen klient služby, pracovník přeruší konzultaci, pokud je to nezbytně nutné a domluví se s klientem na dalším postupu. Klient je povinen postupovat podle pokynů pracovníka služby.

Pokud si havárie instalací všimne klient služby či zájemce o službu, pak:

-        neprodleně o tom informuje pracovníky služby a postupuje podle jejich pokynů.

3.     Živelná pohroma

V případě zjištění, že se blíží živelná pohroma a pracovník či uživatel služby se nachází v prostorách Občanské poradny pak:

-        Zaměstnanec je povinen:

  • zjistit důležité informace k této skutečnosti a v případě bezprostředního nebezpečí kontaktovat příslušné složky integrovaného záchranného systému a postupovat podle jejich pokynů.
  • provést nutná opatření pro záchranu osob, je-li to možné také záchranu majetku. Snaží se zachovat klid, v nebezpečí života a v případě možnosti opustí prostory střediska.

Uživatel služby či zájemce o službu je povine

  • informace o blížící se živelné pohromě sdělit pracovníkovi služby a postupovat podle jeho pokynů. Pokud to není možné, je povinen kontaktovat příslušné složky integrovaného záchranného systému a postupovat podle jejich pokynů. Snaží se zachovat klid, v nebezpečí života a v případě možnosti opustí prostory střediska.
  • provést nutná opatření pro záchranu osob, pokud to je možné.

4.     Zdravotní indispozice zaměstnance Občanské poradny při výkonu služby, klienta či jiné osoby v prostorách služby

Pokud při poskytování služby dojde u pracovníka občanské poradny či u klientů nebo jiných osob, kterým je poskytována služba k náhlým zdravotním potížím, postupuje pracovník služby, klient či zájemce o službu následujícím způsobem:

  • Pokud si zájemce o službu či uživatel služby všimne možných zdravotních potíží u sebe, jiných US či zájemců o službu je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pracovníka služby o vzniku této skutečnosti a postupovat podle jeho pokynů. V případě, že sám pracovník na sobě pozoruje zdravotní komplikace, je povinen tuto skutečnost sdělit dalšímu pracovníkovi službu, případně klientovi, pokud další pracovník není přítomen
  • V případě vzniku úrazu či náhlé zdravotní potíži uživatele služby či zájemce o službu je pracovník služby povinen poskytnout první pomoc a v případě potřeby je povinen zavolat Záchrannou službu na čísle 155 či 112. Na pomoc je oprávněn si povolat další pracovníky služby či další osoby, nacházející se na pracovišti
  • Uživatel služby či zájemce o službu je povinen poskytnout první pomoc a v případě potřeby přivolat Záchrannou zdravotní službu v případě, kdy je pracovník služby sám zdravotně indisponován a poskytnout první pomoc poskytnout nemůže a není na pracovišti jiný pracovník, na kterého by se mohl obrátit.
  • Lékarnička se nachází na pracoviště služby, v případě terénní služby ve vozidle služby. U lékarničky na pracovišti služby je pak k dispozici traumatologický plán Charity Opava, který obsahuje mimo jiné i pravidla poskytování první pomoci.

 

Aktuality střediska

aktuality

O problémech s bydlením a sousedy s pacienty Psychiatrické nemocnice

Vloženo: 19.11.2017 (Přečteno: 39x)

Přednáška na téma „Nájemní bydlení a sousedské vztahy“ ukončí v listopadu cyklus setkávání „Radíme se s Charitou“, který po celý rok 2017 pořádala Občanská poradna Charity...


aktuality

Dárcovská SMS v novém: podpořte Charitu Opava!

Vloženo: 21.08.2017 (Přečteno: 356x)

Dárcovské SMS, které jsou výhradně českým vynálezem, se po třinácti letech mění. Nově mohou dárci posílat potřebným lidem ve svém okolí prostřednictvím Charity Opava DMS nejen v...


Naše akce

Fotosoutěž Můj svět Partnerství pro Charitu Opava Program Firma A++ Tříkrálová sbírka

Naši partneři

Náš eshop JV-ART.CZ

Kontakty

Charita Opava
Občanská poradna
Kylešovská 10
746 01 Opava
tel.: 553 616 437
mobil: 731 316 552
e-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz

web: www.obcanskaporadnaopava.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Vehovská
Vedoucí občanské poradny
e-mail: vehovska@charitaopava.cz

Mapa

Domovník

Domovník č. 10 - Listopad 2017 (pdf) 11/2017 1 Domovník č. 10 - Listopad 2017 (pdf) 11/2017 2 Domovník č. 10 - Listopad 2017 (pdf) 11/2017 3 Domovník č. 10 - Listopad 2017 (pdf) 11/2017 4 Domovník č. 10 - Listopad 2017 (pdf) 11/2017 5 Domovník č. 10 - Listopad 2017 (pdf) 11/2017 6 Domovník č. 10 - Listopad 2017 (pdf) 11/2017 7 Domovník č. 10 - Listopad 2017 (pdf) 11/2017 8 Domovník č. 10 - Listopad 2017 (pdf) 11/2017 9 Domovník č. 10 - Listopad 2017 (pdf) 11/2017 10

Certifikace ISO

DNV GL

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher