image_1 image_2 image_3 image_4 image_5 image_6 image_7 image_8 image_9 image_10 image_11 image_12
logo darujme
O nás |Ochrana soukromí |Ke stažení |Partneři a dárci |Akce |Náhradní plnění |Archív aktualit |Fotogalerie

Občanská poradna - Nouzové a havarijní situace

Vybrané nouzové a havarijní situace

1.     Požár na pracovišti

Vznikne – li požár v prostorách střediska Občanské poradny pak:

-          Pracovníci služby jsou povinni postupovat v souladu s poplachovou požární směrnicí takto:

·       Jde-li o vznikající požár malého rozsahu, uhasí jej dostupnými hasebními prostředky

·       V případě požáru většího rozsahu vyhlašuje požární poplach hlasitým voláním „Hoří“ a neprodleně nahlásí požár na linku 150 nebo 112

·       Zajišťuje evakuaci osob z prostor zasažených požárem nebo jím ohrožených

-          Zpozoruje-li požár klient služby či zájemce o službu:

·       Neprodleně o tom informuje pracovníka služby a postupuje podle jeho pokynů.

·    Pokud je pracovník zraněn nebo z jiného důvodu není schopen na situaci reagovat, postupuje obdobně jako zaměstnanec a v souladu s poplachovou požární směrnicí.

·       Opustí prostory střediska a přilehlé prostory a vyčká příjezdu Hasičského záchranného sboru

2.     Havárie instalací (voda, plyn, elektřina)

Pokud dojde k havárií instalací pak:

-        Pracovníci služby jsou povinni uzavřít příslušné instalace na hlavních uzávěrech. V případě poruch elektrické energie je pak povinen vypnout elektrickou energii v rámci pojistkové skříně daného střediska/patra či na hlavní pojistkové skříni.

-        Zajistit případnou opravu či nápravu škod, úklid ve spolupráci s vedoucím střediska

-        V případě, že je přítomen klient služby, pracovník přeruší konzultaci, pokud je to nezbytně nutné a domluví se s klientem na dalším postupu. Klient je povinen postupovat podle pokynů pracovníka služby.

Pokud si havárie instalací všimne klient služby či zájemce o službu, pak:

-        neprodleně o tom informuje pracovníky služby a postupuje podle jejich pokynů.

3.     Živelná pohroma

V případě zjištění, že se blíží živelná pohroma a pracovník či uživatel služby se nachází v prostorách Občanské poradny pak:

-        Zaměstnanec je povinen:

  • zjistit důležité informace k této skutečnosti a v případě bezprostředního nebezpečí kontaktovat příslušné složky integrovaného záchranného systému a postupovat podle jejich pokynů.
  • provést nutná opatření pro záchranu osob, je-li to možné také záchranu majetku. Snaží se zachovat klid, v nebezpečí života a v případě možnosti opustí prostory střediska.

Uživatel služby či zájemce o službu je povine

  • informace o blížící se živelné pohromě sdělit pracovníkovi služby a postupovat podle jeho pokynů. Pokud to není možné, je povinen kontaktovat příslušné složky integrovaného záchranného systému a postupovat podle jejich pokynů. Snaží se zachovat klid, v nebezpečí života a v případě možnosti opustí prostory střediska.
  • provést nutná opatření pro záchranu osob, pokud to je možné.

4.     Zdravotní indispozice zaměstnance Občanské poradny při výkonu služby, klienta či jiné osoby v prostorách služby

Pokud při poskytování služby dojde u pracovníka občanské poradny či u klientů nebo jiných osob, kterým je poskytována služba k náhlým zdravotním potížím, postupuje pracovník služby, klient či zájemce o službu následujícím způsobem:

  • Pokud si zájemce o službu či uživatel služby všimne možných zdravotních potíží u sebe, jiných US či zájemců o službu je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pracovníka služby o vzniku této skutečnosti a postupovat podle jeho pokynů. V případě, že sám pracovník na sobě pozoruje zdravotní komplikace, je povinen tuto skutečnost sdělit dalšímu pracovníkovi službu, případně klientovi, pokud další pracovník není přítomen
  • V případě vzniku úrazu či náhlé zdravotní potíži uživatele služby či zájemce o službu je pracovník služby povinen poskytnout první pomoc a v případě potřeby je povinen zavolat Záchrannou službu na čísle 155 či 112. Na pomoc je oprávněn si povolat další pracovníky služby či další osoby, nacházející se na pracovišti
  • Uživatel služby či zájemce o službu je povinen poskytnout první pomoc a v případě potřeby přivolat Záchrannou zdravotní službu v případě, kdy je pracovník služby sám zdravotně indisponován a poskytnout první pomoc poskytnout nemůže a není na pracovišti jiný pracovník, na kterého by se mohl obrátit.
  • Lékarnička se nachází na pracoviště služby, v případě terénní služby ve vozidle služby. U lékarničky na pracovišti služby je pak k dispozici traumatologický plán Charity Opava, který obsahuje mimo jiné i pravidla poskytování první pomoci.

 

Aktuality střediska

aktuality

Pusťte si krátký film o Charitě Opava!

Vloženo: 14.08.2018 (Přečteno: 399x)

Čtvrthodinový film o Charitě Opava pod názvem „Opavská inspirace“, který měl premiéru 11. srpna v TV NOE, je již k vidění na stránkách Charity Opava....


aktuality

Krátký film o Charitě Opava bude mít premiéru na TV NOE

Vloženo: 05.08.2018 (Přečteno: 316x)

Čtvrthodinový film o Charitě Opava bude mít premiéru. Dokument z dílny kameramana a režiséra Martina Žuchy pod názvem „Opavská inspirace“, který byl dokončen již koncem loňského r...


Naše akce

Fotosoutěž Můj svět Partnerství pro Charitu Opava Program Firma A++ Tříkrálová sbírka

Naši partneři

Náš eshop JV-ART.CZ

Kontakty

Charita Opava
Občanská poradna
Kylešovská 10
746 01 Opava
tel.: 553 616 437
mobil: 731 316 552
e-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz

web: www.obcanskaporadnaopava.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Trunečková
Vedoucí občanské poradny
e-mail: vehovska@charitaopava.cz

Mapa

Domovník

Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 1 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 2 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 3 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 4 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 5 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 6 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 7 Domovník č. 8 - Září 2018 (pdf) 09/2018 8

Certifikace ISO

DNV GL

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher